Miljö2018-03-23T13:35:09+00:00

Miljöpolicy

Furnea AB ska hushålla med naturresurser vid val av material, och sträva efter att alltid använda miljövänliga råvaror och tillverkningsprocesser, och välja underleverantörer som eftersträvar detta.

Träslag

Björk från svenska skogar och bok från Sverige, Danmark eller Tyskland. Inga tropiska träslag används.

Laminat

Plastlaminat som kan återvinnas (brännas) utan att avge giftiga gaser.

Plast

Plastdetaljerna är få och små och kan återvinnas genom omformning, eller kan brännas utan att farliga gaser uppstår.

Trälack

Vi använder en syrahärdande sprutlack med låg halt av formaldehyd enligt E1-norm.

Transport

Vi arbetar för effektivare transporter med effektivare fordon och förnybara bränslen. Vi har valt DB Schenker som transportbolag.

Spånskivor

Spånskivor som har formaldehydinnehåll enligt E1-norm.

Stål

Allt stål är återvinningsbart.

Lim

Limmer som används är vattenbaserade och lösningsmedelfria.

Pulverlack

Stålrörslackering sker med epoxipulver som appliceras på elektrostatisk väg( vilket minimerar spill), pulvret värms därefter till ca 200 grader. Vid avfettning används alkaliska avfettningsmedel.

Emballage

Allt emballage som används är återvinningsbart.