Miljöpolicy

Furnea AB ska hushålla med naturresurser vid val av material, och sträva efter att alltid använda miljövänliga råvaror och tillverkningsprocesser, och välja underleverantörer som eftersträvar detta.

Vår bordsserie Kupol har erhållit nordisk miljömärkning nr: 3031 0107

Träslag

FSC certifierad björk från svenska skogar och bok från Sverige, Danmark eller Tyskland. Inga tropiska träslag används.

Laminat och Linoleum

Högtryckslaminat som kan återvinnas (brännas) utan att avge giftiga gaser. Svanen godkänd linoleum från Forbo. 

Trälack

Vi använder en sprutlack med låg halt av formaldehyd enligt E1-norm.

Transport

Vi arbetar för effektivare transporter med effektivare fordon och förnybara bränslen. Vi har valt DB Schenker som transportbolag.

Spånskivor

Vi använder enbart Svanen godkända spånskivor.

Stål

Allt stål är återvinningsbart.

Lim

Limer som används är vattenbaserade och lösningsmedelsfria.

Pulverlack

Stålrörslackering sker med sk. pulverlack som appliceras på elektrostatisk väg (vilket minimerar spill), pulvret värms därefter till ca 200 grader. Vid avfettning används alkaliska avfettningsmedel.

Emballage

Allt emballage som används är återvinningsbart.